Technikum dla dorosłych

Ten artykuł koncentruje się na systemie szkół technicznych dla dorosłych. W artykule omówiono historię i obecną sytuację szkolnictwa technicznego w Polsce, a także informacje o […]