Fototechnik

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: fototechnik 343104
Kwalifikacje: A.20.Rejestracja i obróbka obrazu;
A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.20. może uzyskać tytuł Fotograf. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. A po uzupełnieniu kwalifikacji o A.54. i A.55. może uzyskać tytuł Technik cyfrowych procesów graficznych.

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Fotograf/ Fototechnik wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów – w atelier fotograficznym lub w plenerze. Zajmuje się również ręczną lub maszynową obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie, albo powierzonych mu zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Fototechnik posiada niezbędną wiedzę, umożliwiającą obróbkę materiału fotograficznego. Zmysł estetyczny, połączony ze znajomością zasad kompozycji sprawiają, że fototechnik potrafi wykonać profesjonalne zdjęcia.

Praca: W laboratoriach fotograficznych o różnych profilach, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja pracy zespołu20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego
Podstawy fotografii65
Marketing20
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.20.Rejestracja i obróbka obrazu
Organizacja prac fotograficznych163
Rejestracja obrazu162
Kopiowanie i obróbka obrazu163
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych97
Przygotowanie projektów multimedialnych98
RAZEM: 878
Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.