Opiekun medyczny

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Opiekun medyczny 532102

Kwalifikacje: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Opiekun medyczny należy do zawodów zaufania publicznego, dlatego osoba pełniąca obowiązki opiekuna powinna posiadać niezbędne kompetencje zawodowe i tak ważną w tym zawodzie empatię i umiejętność pracowania w zespole.

Praca: Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie (160 godzin) praktyk zawodowych
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ – Organizacja pracy małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno - społecznego
Anatomia, fizjologia, patologia50
Medycyna zapobiegawcza44
Ekonomika, prawo i etyka
30
Język migowy
26
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
69
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej
70
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną69
RAZEM:
468

 

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.