Technik elektryk

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik elektryk 311303

Kwalifikacje:

E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji E.7. może uzyskać tytuł Elektromechanik, a po uzyskaniu kwalifikacji E.7. i E.8. może uzyskać tytuł Elektryk. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk wykonuje także wszelkie działania zabezpieczające instalację i urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem, jest w stanie zdiagnozować elementy elektryczne i określić ich stan techniczny.

Praca: Zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno - elektronicznego
Technologia i materiałoznawstwo32
Pracownia pomiarów elektrycznych65
Podstawy elektrotechniki i elektroniki53
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych147
Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych146
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż instalacji elektrycznych114
Konserwacja instalacji elektrycznych114
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych65
Eksploatacja instalacji elektrycznych65
RAZEM:911
Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.