Technik logistyk

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: technik logistyk 333107
Kwalifikacje:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
A.31.Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
A.32.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu) w taki sposób, by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To właśnie dzięki logistykom, współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha, wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniające się w produkty.

Technik logistyk jest również odpowiedzialny za nadzór dostawy towaru do klientów, obsługuje transport towarów za pomocą programów informatycznych oraz optymalizuje koszty wysyłki produktów.

Praca: Do najpopularniejszych branż, które poszukują specjalistów od logistyki należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS - Podstawy komunikacji społecznej20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego
Podstawy logistyki z elementami technologii informatycznych90
Język obcy dla logistyków41
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji91
Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych91
Organizowanie i monitorowanie dystrybucji91
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.31.Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych101
Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych101
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.32.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych81
Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych82
RAZEM:879
Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.