Technik optyk

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Optyka
Zawód: technik optyk 325302
Kwalifikacje: M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik optyk – swym zakresem obejmuje takie zagadnienia jak: dobór , wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji. Technik optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych.. Udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych.. Technik optyk może naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno – mechanicznychi optoelektronicznych.

Praca: pracownie optyczne, salony optyczne, gabinety opto-metryczno-kontaktologiczne, serwisy napraw sprzętu optycznego, zakłady produkujące sprzęt optyczny.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy30
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo - hutniczego
Podstawy technologii maszyn65
Optyka z elementami elektrotechniki i elektroniki137
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu97
Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych97
Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych98
Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych98
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Określanie wad wzroku i sposobów ich korekcji39
Wykonywanie pomiarów oftalmicznych39
Dobieranie pomocy wzrokowych39
Wykonywanie pomocy wzrokowych39
Naprawianie pomocy wzrokowych39
RAZEM:897

 

 

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.