Technik pojazdów samochodowych

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Kurs: Technik pojazdów samochodowych
Zawód: technik pojazdów samochodowych 311513
Kwalifikacje: M.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
M.12. Diagnozowanie raz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Czas trwania nauki: 2,5 roku, tj. 5 semestrów, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych. W trakcie nauki słuchacze nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Technik pojazdów samochodowych posiada niezbędną wiedzę dotyczącą naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także diagnostyki i obsługi układów elektronicznych i elektrycznych.

Praca: Absolwenci kierunku będą cenionymi fachowcami nie tylko w punktach serwisujących pojazdy samochodowe. Ich wiedza będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów. Ciekawą możliwością jest również rozwinięcie własnej działalności oferującej usługi naprawczo – diagnostyczne.

Plan nauczania forma zaoczna i stacjonarna.
Plan nauczaniaLiczba godzin w cyklu nauczania
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

Zajęcia indywidualne: nauka jazdy: 30 godzin/słuchacza
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy
20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej20
JOZ - Język obcy zawodowy20
KPS – Kompetencje personalne i społeczne20
OMZ - Organizacja małych zespołów
20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo – hutniczego oraz obszaru elektryczno - elektronicznego
Przepisy ruchu drogowego30
Podstawy konstrukcji maszyn30
Techniki wytwarzania40
Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych80
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych136
Naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych137
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych136
Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych137
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych36
Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych36
RAZEM:898
Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.