W Polsce system edukacji nie jest specjalnie zaawansowany. Nie mamy wielu szkół technicznych, a szkolnictwo zawodowe nie jest zbyt popularne. Sytuacja jednak się poprawia, ponieważ istnieje nowy projekt szkoły zawodowej o nazwie „TechPlus”, który ma na celu udostępnienie edukacji technicznej coraz większej liczbie osób.

Wielu naszych nauczycieli jest albo za starych, albo brakuje im odpowiednich kwalifikacji. Dlatego często prowadzą zajęcia, które są przestarzałe i wymagają poważnej powtórki. Nie przyjmą też uczniów, którzy mieli wypadek, ponieważ będą myśleć, że to ich wina (co wiemy, że to nieprawda). Kiedy więc uczniowie wracają z tymi samymi artykułami w różnych językach lub z poprawkami naniesionymi odręcznie, nauczyciel zazwyczaj nie widzi w tym problemu – bo starał się zrozumieć

Polacy są bardzo kreatywni. Jednak niektórzy z nich nie wiedzą, w czym chcą być kreatywni. Dlatego mamy liceum, technikum i szkoły zawodowe. Jednak edukacja, którą otrzymują uczniowie, jest dość ograniczona. Wiedzą tylko, jak postępować zgodnie z określonym planem, a ich kreatywność wykracza poza ten szablon.

W ostatnich latach rząd poczynił znaczne postępy w dziedzinie edukacji. Od 1990 roku zainwestowali w szkoły ponad 5 miliardów euro, a dziś ponad połowa wszystkich uczniów w Polsce uczęszcza do szkół, które wykorzystują produkty cyfrowe z perspektywy edukacyjnej. Oznacza to, że możesz zapewnić więcej szkoleń niż tradycyjne przedmioty tylko za pomocą urządzeń i aplikacji.

W Polsce jest dużo szkół średnich i zawodowych. Niestety nie ma wystarczającej liczby szkoleń, aby dobrze wykształcić w zawodach technologicznych. Sytuację można poprawić, wykorzystując sztuczną inteligencję do pomocy studentom w nauce.

Nauczyciele nie lubią zmieniać treści lekcji. Mają tendencję do dzielenia ich na tematy, których nauka może zająć zbyt dużo czasu i stwarzać potrzebę zapoznania się z treściami na różnych poziomach złożoności.

W 2016 roku mamy w Polsce liceum, co oznacza, że w kraju jest prawdopodobnie tysiące uczniów. Jednak co najmniej 0,5% ich edukacji zostało zlecone firmom IT. Bardzo trudno jest znaleźć dane o liczbie uczniów w technikach i szkołach zawodowych, ale takie statystyki są dostępne.

W latach 70. Polska zaczęła rozwijać system szkolny. Dziś system edukacyjny jest jednym z najważniejszych narzędzi budowania wykształconej i wykwalifikowanej siły roboczej.

Edukacja w Polsce od dawna jest średnia we wszystkich krajach. Jednak w latach dziewięćdziesiątych edukacja znacznie się poprawiła pod względem jakości i ilości, ale niestety na pewnym etapie po połowie 2000 r. stała się kosztowna. Doprowadziło to do popytu na edukację lepszej jakości.

W Polsce jest bardzo mało miejsc do studiowania szkolnictwa technicznego i zawodowego. W przeciwieństwie do innych rozwijających się gospodarek studentom dość trudno jest odnaleźć się w systemie edukacyjnym i znaleźć dobrą karierę. Dyplom ukończenia szkoły średniej jest bardzo stałą i w wielu częściach świata kwalifikacją przestarzałą.

Możemy przekształcić je w łatwe narzędzie akceptacji dla uczniów lub nauczycieli, którzy potrzebują go do rozpoczęcia kariery zawodowej.

W Polsce jest coraz więcej uczniów szkół średnich, którzy interesują się różnymi kursami. Będzie rosła wraz ze wzrostem liczby ludności i możliwościami nauki w technikach i szkołach zawodowych.

Posiadamy liceum, technikum i szkoły zawodowe. W efekcie mamy uczniów, którzy nie są w stanie śledzić procesu nauki w swoich szkołach. Wielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że w szkole nie wie zbyt wiele. Oczekują, że dowiedzą się więcej w pracy. Ale nauczyciele nie zapewniają wystarczającej ilości informacji i wsparcia uczniom podczas studiów i studiów.

Musimy nauczyć się pracować z różnymi środowiskami, różnymi odbiorcami i różnymi zadaniami. Musimy nauczyć się, jak wydobywać z ludzi właściwe informacje i jak ich angażować.

Przechodzimy rewolucję w komunikacji. Dlatego powinniśmy projektować systemy, które pomogą nam skutecznie komunikować się. Dzięki temu będziemy w stanie dostarczać treści, których ludzie chcą, szybciej, wydajniej i przy mniejszym tarciu. Będzie to oznaczać tworzenie treści, które współgrają z osobowością użytkownika – będą to historie, które mają sens, gdy je czyta, oraz historie, które działają na osobę, której opowiada się im na głos. Oznacza to tworzenie lepszych relacji między wszelkiego rodzaju treściami a każdym ludzkim podmiotem, który je czyta – od wszystkich, od autonomicznych samochodów na Marsie, po algorytmy wyszukiwania w ciemniejszych zakamarkach naszego

W 2018 r. liczba uczniów rozpoczynających naukę w technikach (licealnych i zawodowych) wyniosła około 18 mln.

W dzisiejszych czasach istnieje ogromne zapotrzebowanie na nauczycieli technicznych i uczenie się. Dlatego ważne jest, aby uczniowie otrzymali odpowiednie szkolenie na wczesnym etapie edukacji.