Jak zdobyć wykształcenie rolnicze? Kwalifikacje i uprawnienia

Posiadanie wykształcenia rolniczego otwiera drogę do wielu atrakcyjnych finansowo ścieżek kariery zawodowej – ułatwia choćby otwarcie przedsiębiorstwa agrobiznesowego czy dostanie się do kadry firmy związanej z produkcją rolną. Ponadto, bywa również wymagane przy przejmowaniu gospodarstwa rolnego po rodzicach. Pytanie zatem, jak i gdzie można zdobyć niezbędne kwalifikacje rolnicze?

Na wstępie warto podkreślić, że osoby zainteresowane przejęciem gospodarstwa, mogą uniknąć konieczności zdobywania wykształcenia rolniczego, ale pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. W praktyce, taką możliwość ma każdy, kto posiada: wykształcenie średnie lub wyższe inne niż rolnicze i minimum 3-letni staż pracy w rolnictwie; czy też wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, a nawet podstawowe inne niż rolnicze i minimum 5-letni okres zatrudnienia w rolnictwie. Trzeba tylko pamiętać, że wspomniany „staż pracy w rolnictwie” liczony jest w ściśle określony sposób – wskazany w art. 6. ust. 3 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

W jaki sposób nabywa się kwalifikacje rolnicze?

Kwalifikacje rolnicze można nabyć zarówno poprzez zaliczenie wymaganego okresu zatrudnienia w rolnictwie (czyli 3 lub 5 lat, w zależności od posiadanego stopnia wykształcenia nierolniczego), jak i wybór odpowiedniej szkoły, kursu zawodowego czy studiów z zakresu rolnictwa. Jeśli chodzi o te ostatnie rozwiązania, to kwalifikacje rolnicze można uzyskać zdobywając:

  • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze, a następnie kończąc studia podyplomowe związane z rolnictwem,
  • wykształcenie rolnicze – zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe.

Uprawnienia rolnicze można również nabyć poprzez uzyskanie tytułu zawodowego lub kwalifikacyjnego, albo tytułu przydatnego w kontekście działalności rolniczej, przy czym w tym wypadku wymagany jest już dodatkowo co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

Wykształcenie rolnicze – przydatne dla młodych rolników i nie tylko

Rozpoczęcie edukacji rolniczej jest dobrym rozwiązaniem praktycznie dla każdego, kto podchodzi poważnie do kwestii prowadzenia gospodarstwa rolnego tzn. chce by funkcjonowało ono w sposób efektywny i rentowny, a przy tym mogło się nieustannie rozwijać. Zdobyta wiedza i umiejętności przełożą się bowiem na sprawniejsze zarządzanie posiadanym gospodarstwem, natomiast uzyskany papier – potwierdzający wykształcenie rolnicze – otworzy drogę do atrakcyjnych programów rządowych czy unijnych, np. tych kierowanych do młodych rolników.

Młodzi rolnicy, czyli – zgodnie z założeniami programu – osoby fizyczne mające mniej niż 41 lat, mogą ubiegać się o premię na rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w wysokości nawet 100 tys. zł. Co ważne jednak, jednym z warunków, jakie należy spełnić, by móc skorzystać z takiego wsparcia jest właśnie posiadanie kwalifikacji rolniczych. Osoby, które nie spełniają tego kryterium zachowują szansę na otrzymanie premii, ale tylko po uprzednim zobowiązaniu się do uzupełnienia wykształcenia  (w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków). Warto przy tym podkreślić, że to „uzupełnienie wykształcenia” oznacza tutaj konkretnie zdobycie wykształcenia rolniczego, a nie np. „dobicie” do określonego stażu pracy.

Wykształcenie rolnicze dla młodych rolników

Jak najszybciej zdobyć wykształcenie rolnicze?

Osoby, które chciałyby możliwie jak najszybciej zdobyć wykształcenie rolnicze powinny zainteresować się przede wszystkim ofertą kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W takim wypadku czas trwania nauki zawodu wynosi zaledwie 2 lata (4 semestry), a same zajęcia mogą odbywać się w systemie stacjonarnym albo zaocznym. Co istotne, możliwość przystąpienia do kursu ma każdy, kto ukończył gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Po zakończeniu kursu i uzyskaniu kwalifikacji R.3 oraz R.16, słuchacz uzyskuje tytuł technika rolnictwa (pod warunkiem, że ukończył minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana).

Na wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego warto zdecydować się również dlatego, że w takim trybie nauki, szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych. Dzięki temu, można mieć pewność, że wiedza wyniesiona w trakcie tych 2 lat nauki będzie faktycznie przydatna w przyszłym zawodzie.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Osoby wiążące swoją przyszłość z rolnictwem, powinny mimo wszystko samodzielnie ocenić, która z dróg umożliwiających zdobycie wykształcenia rolniczego będzie w ich przypadku najbardziej korzystna. Poszukiwania odpowiedniego rozwiązania warto rozpocząć od zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą – dokument ten zawiera bowiem szczegółowy wykaz zawodów, kierunków studiów oraz tytułów kwalifikacyjnych, których ukończenie lub posiadanie jest równoznaczne z posiadaniem kwalifikacji rolniczych.

Jak zdobyć wykształcenie rolnicze? Kwalifikacje i uprawnienia
3.9 (78%) 20 votes

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close