Kurs sztuka dekorowania domu

Program kursu Sztuka dekorowania domu (30 h)*:
– zarys architektury sztuki – 2 h
– podstawy kompozycji – 3 h
– kolorystyka i oświetlenie wnętrz – 5 h
– sztuka układania kwiatów – 5 h
– kolorystyka i wzornictwo – 5 h
– feng shui – 5 h
– zajęcia praktyczne – 5 h

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Czas trwania kursu:
5 dni ćwiczeniowych

Ilość miejsc w grupie:
maksymalnie 10 osób.