Kurs taniec – pierwsze kroki

Program kursu Taniec – pierwsze kroki (35 h)*:

– historia tańca – 3 h
– fokstrot i quickstep – 10 h
– walce: wiedeński i angielski – 10 h
– cha – cha – 6 h
– disco – 6 h

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Ilość osób w grupie: maksymalnie 10.

Czas trwania kursu : 35 h (6 dni ćwiczeniowych).