Opiekun zwierząt domowych

Zajęcia odbywają się w kameralnej kilkuosobowej grupie, w rzeczywistych warunkach pracy, na profesjonalnym sprzęcie. Celem kursu jest przyswojenie wiedzy z zakresu umiejętności opieki nad zwierzętami domowymi.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie MEN i Certyfikat Szkoły ATUT Lider Kształcenia .

Program (30h)* :

  1. Elementy anatomii i fizjologii zwierząt (teoria) – 4h.
  2. Choroby i urazy zwierząt towarzyszących – 4h.
  3. Organizacja pracy opiekuna – 2h.
  4. Podstawy wiedzy o psach i opieka nad nimi – 2h.
  5. Podstawy wiedzy o kotach i opieka nad nimi – 2h.
  6. Opieka nad ptakami, gryzoniami i gadami – 3h.
  7. Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne zwierząt (praktyka) 13h.

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Ilość osób w grupie: maksymalnie 8 – 10.

Czas trwania kursu: 30 h . Kurs może być realizowany w systemie dziennym lub zaocznym.