Access

Microsoft Access to program zarządzania bazą danych. Dzięki niemu pracownicy zajmujący się przetwarzaniem informacji mogą z łatwością uzyskiwać dostęp do danych, w prosty sposób tworzyć czytelne raporty oraz bezpiecznie udostępniać dane w środowisku sieci Web.

Program Microsoft Access umożliwia łatwe śledzenie oraz raportowanie informacji, a przy tym nie wymaga gruntownego opanowania problematyki baz danych. Można szybko rozpocząć pracę przy użyciu wstępnie skonstruowanych aplikacji, które można modyfikować i przystosowywać do zmieniających się potrzeb biznesowych. Można zbierać informacje za pomocą formularzy w wiadomościach e-mail lub importować dane z aplikacji zewnętrznych.

Można tworzyć i edytować szczegółowe raporty, w których informacje są posortowane, przefiltrowane i pogrupowane tak, aby były przejrzyście prezentowane, co pomaga świadomie podejmować decyzje.

Microsoft Access – program kursu (30h)*:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu baz danych:

 • pojęcia podstawowe,
 • podstawowe elementy bazy danych,
 • typy danych – przykłady.

2. Tabele:

 • pojęcia podstawowe – kolumna (pole), wiersz (rekord), klucz, etc.,
 • tworzenie tabel w widoku projektu i przy pomocy kreatora,
 • reguły sprawdzania poprawności,
 • maski wprowadzania,
 • dodawanie nowych rekordów do tabeli
 • filtrowanie i sortowanie,
 • autosumowanie,
 • ćwiczenia w definiowaniu tabel według zadanych przykładów.

3. Kwerendy:

 • tworzenie kwerend wybierających za pomocą kreatora,
 • tworzenie kwerend wybierających za pomocą Widoku projektu,
 • pole Kryteria kwerendy,
 • kwerendy wybierające z parametrem,
 • łączenie pól w kwerendach,
 • proste obliczenia matematyczne w kwerendach,
 • funkcja Date(), Ccur(), Beetween(),
 • kwerendy krzyżowe,
 • autosumowanie,
 • funkcja Format(),
 • konkatenacja,
 • kwerendy funkcjonalne.

4. Formularze:

 • tworzenie formularzy za pomocą ikony Formularz,
 • tworzenie formularzy za pomocą kreatora,
 • tworzenie formularza w postaci Arkusza danych,
 • filtrowanie danych w formularzu,
 • modyfikacja formularzy za pomocą Widoku projektu,
 • dodawanie przycisków nawigacyjnych do formularza,
 • ręczne tworzenie formularza z podformularzem.

5. Raporty:

 • tworzenie raportów za pomocą ikony Raport,
 • tworzenie raportów za pomocą kreatora,
 • modyfikacja raportu za pomocą Widoku projektu,
 • tworzenie raportu na podstawie wielu tabel,
 • grupowanie i sortowanie,
 • funkcja Suma(), Policz(), Left().

6. Relacje:

 • główne rodzaje relacji,
 • tworzenie i edytowanie relacji,
 • więzy integralności.

7. Inne elementy projektu bazy danych:

 • projektowanie Panelu sterowania,
 • import danych z popularnych formatów,
 • eksport danych do popularnych formatów,
 • zabezpieczanie bazy danych,
 • szyfrowanie bazy danych.

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.