Adobe Photoshop

Adobe Photoshop – rozbudowany program graficzny przeznaczony do grafiki rastrowej (np. zdjęcia cyfrowe to grafika rastrowa). Sztandarowy produkt firmy Adobe Systems.

Adobe Photoshop jest dostępny na platformy Mac OS i Windows. Dostępny również w zestawie Adobe Creative Suite Premium. Występuje w trzech wydaniach – Elements, Standard i Extended. Najnowsza 11 wersja, (Photoshop CS4), jest pierwszą dostępną w edycji 64-bitowe. Program wykorzystywany przez grafików amatorów i profesjonalistów.

Adobe Photoshop – program kursu (30h) *:

1. Interfejs programu Adobe Photoshop – 2h

 • grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice,
 • najpopularniejsze formaty graficzne,
 • arkusz roboczy Photoshopa, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty,
 • otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD,
 • linijki, siatka, prowadnice – ustawienia,
 • definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu,
 • definiowanie wielkości obszaru roboczego,
 • przygotowanie obrazu do druku i na stronę WWW,
 • kadrowanie.

2. Technika pracy na warstwach – 4h

 • tworzenie nowych warstw – metody kopiowania, usuwania, zmiany kolejności warstw,
 • blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli,
 • łączenie warstw, spłaszczanie obrazka,
 • zmiana przezroczystości między warstwami,
 • wyrównywanie warstw,
 • zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów),
 • style warstwy, grupowanie i transformacje warstw.

3. Selekcje – 4h

 • podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia,
 • operacje na selekcjach: Wtapianie, Wygładzanie, Rozszerzanie, Zawężanie, Transformacja swobodna,
 • zapisywanie zaznaczenia w kanale,
 • zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia,
 • zaznaczanie zakresu koloru,
 • przenoszenie selekcji i warstw między obrazami,
 • wypełnianie selekcji i obrys.

4. Podstawowe narzędzia malarskie – 2h

 • pędzel, ołówek, gumka.

5. Praca z tekstem – 2h

 • formatowanie tekstu,
 • praca z tekstem akapitowym,
 • efekty tekstowe.

6. Podstawy edycji i tonowania obrazu – 5h

 • rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie,
 • pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne,
 • RGB, CMYK, LAB, HSB,
 • omówienie kanałów,
 • praca z obrazem czarno-białym,
 • funkcje i narzędzia retuszerskie.

7. Korekta kolorystyczna obrazu – 4h

 • automatyczna korekta obrazów
 • praca na poziomach jasności i Histogramie
 • korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves
 • zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation
 • zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color
 • filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne.

8. Ścieżki – tworzenie i edycja – 2h

 • Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
 • Narzędzia do edycji ścieżek
 • Praca na węzłach

9. Funkcje grafiki internetowej – 2h

 • tworzenie animacji,
 • tworzenie MAP „Cięcie” obrazków,
 • tworzenie Rollover.

10. Własny projekt reklamowy w formacie rastrowym – 3h

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.