ArchiCAD

ArchiCAD jest jednym z najbardziej popularnych programów w biurach architektonicznych. Umożliwia przygotowanie jednocześnie zarówno dwuwymiarowych rysunków (rzutów kondygnacji, przekrojów, widoków elewacji), jak i widoków perspektywicznych i aksonometrycznych przy korzystaniu z jednego tylko modelu. Idea programu opiera się na możliwości rysowania w systemie zbliżonym do WYSIWYG przy zachowaniu sposobu pracy charakterystycznego dla architektów – czyli opracowywaniu rzutów kolejnych kondygnacji.

Trójwymiarowy model oraz przekroje generowane są automatycznie na podstawie rzutów. Edycje dokonane na modelu i przekrojach przenoszą się też na rzut.

Program szkolenia: ArchiCAD podstawowy – 20 h*:

 • wprowadzenie do technologii BIM,
 • interakcja z programem ,
 • podstawowa edycja, zaznaczanie i wprowadzanie obiektów,
 • struktura budynku i zasady modelowania,
 • podstawowe obiekty architektoniczne,
 • ściana,
 • strop, okno, drzwi, belka, słup, schody, dach,
 • materiały budowlane i struktury warstwowe ścian i stropów,
 • atrybuty obiektów architektonicznych,
 • warstwy, rodzaje linii, wypełnienia, pióra,
 • obiekty parametryczne,
 • meble i wyposażenie,
 • narzędzia dokumentacji,
 • przekroje, elewacje, rozwinięcia ścian, obszar 2D, detal,
 • narzędzia rysunkowe 2D, wymiarowanie i opisywanie rysunków,
 • dokumentacja,
 • szablony i arkusze.

Program szkolenia: ArchiCAD II etap – 20 h*:

 • poznanie idei działania programu ArchiCAD,
 • nauka używania narzędzi 2D i 3D,
 • zbudowane szczegółowy koncepcyjny model 3D budynku,
 • stworzenie dokumentację techniczną,
 • wygenerowanie dokumenty prezentujące model w przekrojach w perspektywie lub aksonometrii,
 • wykonanie podstawowego renderingu,
 • przygotowanie zestawienia arkuszy do wydruku lub publikacji plików PDF.

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.