AutoCAD

AutoCAD – program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Specjalizowane wersje AutoCADa (np. AutoCAD Mechanical) umożliwiają również wykonywanie grafiki inżynierskiej 2,5D, metodą FBM.

Pierwotnie wykorzystywany był tylko przez mechaników, jednak z czasem został rozszerzony i aktualnie jest używany przez architektów i innych projektantów dzięki temu, że firma Autodesk rozszerzyła program o wiele specjalistycznych „nakładek” np.: AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop, Civil Design itp. AutoCAD jest w tym wypadku podstawą, do której dołączone są biblioteki, funkcje, interfejsy specyficzne dla danej branży.

Obecnie AutoCAD dostępny jest jedynie na platformę Microsoft Windows. AutoCAD 2011 przygotowywany jest również w wersji na Mac OS X 10.6.

Kurs programu AutoCAD – 45h*

1. Interfejs programu AutoCAD – 4h

 • wygląd głównego okna aplikacji: Paski narzędzi, Kursor i Obszar roboczy, Zakładki, Linia poleceń, Pasek stanu – klawisze funkcyjne, Klawisz Escape Lokalny układ współrzędnych (LUW),
 • dopasowanie programu do własnych potrzeb (zmiana wyglądu głównego okna aplikacji, dostosowanie pasków narzędzi, tworzenie własnych pasków narzędzi),
 • tworzenie rysunków (używanie standardu, szablony, kreatory),
 • otwieranie rysunków istniejących w formacie DWG,
 • zapisywanie rysunków w dowolnych formatach.

2. Tworzenie podstawowych obiektów – 5h

 • rysowanie linii / prostej / multilinii / polilinii,
 • metody oglądania rysunku ZOOM, PAN,
 • rysowanie okręgu / łuku / elipsy,
 • rysowanie wieloboku / prostokąta / splajnu.

3. Edycja obiektów – 5h

 • wymaż / kopiuj / przesuń / obrót,
 • lustro / odsuń /szyk,
 • utnij / wydłuż / przedłuż /rozciągnij / przerwij,
 • tryby lokalizacji względem obiektu,
 • omówienie uchwytów,
 • skala /fazuj / zaokrąglij,
 • zmienne systemowe.

4. Wymiarowanie – 4h

 • wymiarowanie kątowe, baza, szybka linia odniesienia, szeregowe,
 • rysowanie odnośników, tolerancja (kolor odnośników),
 • edycja napisu wymiarowego,
 • obracanie napisu, przesuwanie wymiaru,
 • tworzenie nowego stylu wymiarowego,
 • zaokrąglanie wartości wymiarowej,
 • zmiana czcionki wymiarowej,
 • szybkie wymiarowanie.

5. Warstwy – 5h

 • tworzenie nowej linii / kolor / rodzaj linii / szerokość linii / styl kreślenia,
 • jak utworzyć atrybut,
 • jak umieścić atrybuty w bloku,
 • atrybut widoczny i niewidoczny,
 • modyfikacja atrybutu (zmiana nazwy, rodzaj),
 • warstwa widoczna/ukryta,
 • zablokuj/odblokuj we wszystkich rzutniach,
 • zamknij/otwórz.

6. Tekst – 4h

 • dwuwierszowy,
 • ułamki,
 • czcionka / style napisów / treść napisów / wysokość napisów / justyfikacja,
 • podgląd wpisywanego tekstu,
 • zmiana wysokości napisów, zmiana stylu napisów,
 • nowy rodzaj czcionki,
 • tekst pod określonym kątem / tekst w pionie,
 • wpasowanie napisu pomiędzy 2 punkty,
 • sprawdzanie pisowni,
 • paragraf tekstowy / kolor / szerokość / czcionka / granice.

7. Blok – 5h

 • tworzenie nowego bloku, usuwanie i modyfikacja bloku,
 • wstawianie bloku, biblioteka bloków,
 • nazwa bloku, odbicie lustrzane, punkt wstawiania,
 • bloki o różnych kolorach i typach linii,
 • podgląd przed wstawieniem bloku,
 • odzyskiwanie obiekty po wstawieniu do bloków,
 • wykorzystanie bloku przy tworzeniu innych rysunków.

8. Kreskowanie – 5h

 • wybór obszaru do kreskowania,
 • wybór wzoru kreskowania,
 • podgląd kreskowania,
 • skala,
 • dziedziczenie parametrów kreskowania,
 • multilinia / jak utworzyć styl multilinii / jak sterować końcówkami multilinii,
 • modyfikacja multilinii.

9. Drukowanie – 2h

 • podgląd wydruku,
 • ustawienie urządzenia drukującego – Konfiguracja plotera,
 • edytor konfiguracji urządzenia drukującego,
 • arkusze i rzutnie,
 • kreśl do pliku.

10.Rysunek izometryczny – 2h

11. Wprawki, testy, bardziej zaawansowane przykłady – 4h