Excell

Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) – arkusz kalkulacyjny dla systemów Windows i MacOS. Program już od pierwszej edycji był przebojem rynkowym.

Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł. Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.

Microsoft Excel – program kursu*:

1. Podstawy obsługi programu:

 • interfejs programu,
 • wprowadzanie danych,
 • zapisywanie, otwieranie i opcje dokumentu.

2. Formuły i podstawowe funkcje:

 • wprowadzanie formuł,
 • wprowadzanie funkcji,
 • tworzenie kalkulacji zawierającej formuły.

3. Edycja dokumentu

 • zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy,
 • dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy,
 • usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza,
 • wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki,
 • kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek,
 • adresowanie komórek,
 • wstawianie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy,
 • formatowanie komórek.

4. Zaawansowane funkcje obliczeniowe:

 • wykorzystanie kreatora funkcji,
 • tabele przestawne,
 • tworzenie dokumentu zawierającego elementy zaawansowane.

5. Operacje na danych:

 • filtrowanie danych,
 • sortowanie danych,
 • korespondencja seryjna.

6. Wykresy:

 • tworzenie wykresu,
 • opcje wykresu,
 • tworzenie dokumentu zawierającego wykres.

7. Inne operacje:

 • drukowanie,
 • przenoszenie obiektów – OLE,
 • wykorzystanie arkusza do zadań domowych,
 • wykorzystanie arkusza do zadań biurowych.

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.