JavaScript

POZIOM 1 – 40 h

 1. Charakterystyka języka, przykłady zastosowań – 1 h.
 2. Osadzanie skryptów w kodzie HTML – 1 h.
 3. Zdarzenia i ich obsługa – 3 h.
 4. Funkcje – deklaracja, definicja, wywołanie – 5 h.
 5. Podstawowe elementy syntaktyki języka – 1 h.
 6. Zmienne – deklaracje, typy danych – 1 h.
 7. Instrukcja warunkowa, operatory warunkowe – 3 h.
 8. Pętla for, break i continue – 5 h.
 9. Pętla while i do…while – 3 h.
 10. Instrukcja wielokrotnego wyboru switch – 2 h.
 11. Ćwiczenia kształtujące i utrwalające – 15 h.

POZIOM 2 – 40 h

 1. Obiekty JavaScript – 1 h.
 2. Object – reprezentacja i dostęp – 3 h.
 3. Obiekty liczbowe – 3 h.
 4. Obiekty tekstowe – 5 h.
 5. Obsługa daty i czasu – 5 h.
 6. Tablica i tablica jako obiekt – 5 h.
 7. Obiekty logiczne – 1 h.
 8. Obiekt Math – implementacja działań matematycznych – 3 h.
 9. Wyrażenia regularne – 3 h.
 10. Ćwiczenia kształtujące i utrwalające – 11 h.

POZIOM 3 – 40 h

 1. DOM – obiektowy model dokumentu – 1 h.
 2. Identyfikatory i dostęp do elementów – 2 h.
 3. Modyfikacja stylów – 3 h.
 4. Modyfikacja zawartości elementów – 1 h.
 5. DOM a zdarzenia – 2 h.
 6. Węzły i lista węzłów – 5 h.
 7. Obsługa ciasteczek – 3 h.
 8. Obsługa przeglądarek – 3 h.
 9. Biblioteki JS i JQuery – 3 h.
 10. Ćwiczenia kształtujące i utrwalające – 17 h.