Kursy c++

POZIOM 1 – 40 h

 1. Środowisko pracy, plik źródłowy, plik wynikowy, kompilator, konsolidator – 1 h.
 2. Struktura programu – 1 h.
 3. Zmienne i ich typy – 1 h.
 4. Wyprowadzanie i wprowadzanie danych – 1 h.
 5. Instrukcje sterujące wykonywaniem programu – 1 h.
 6. Instrukcja warunkowa – 2 h.
 7. Pętla „for” – 2 h.
 8. Pętla „while” – 3 h.
 9. Pętla „do…while” – 3 h.
 10. Instrukcja wielokrotnego wyboru „switch” – 1 h.
 11. Tablice – 3 h.
 12. Wskaźniki – 2 h.
 13. Tablice a wskaźniki – 4 h.
 14. Funkcje – 5 h.
 15. Operacje na plikach i katalogach – 10 h.

POZIOM 2 – 40 h

 1. Programowanie obiektowe, analiza obiektowa – 2 h.
 2. Klasa, składowe, właściwości, metody, obiekty – 2 h.
 3. Definicja klasy, postać ogólna – 3 h.
 4. Specyfikatory dostępu – 1 h.
 5. Tworzenie obiektów – 2 h.
 6. Konstruktory, definiowanie, konstruktor domyślny – 5 h.
 7. Destruktor, definiowanie, zastosowanie – 2 h.
 8. Dziedziczenie, klasa bazowa, potomek, klasa wyprowadzona – 5 h.
 9. Hermetyzacja danych a dziedziczenie – 2 h.
 10. Dynamiczne tworzenie obiektów – 3 h.
 11. Konstruktor kopiujący – 3 h.
 12. Przeciążanie konstruktorów – 3 h.
 13. Polimorfizm, funkcje wirtualne – 7 h.