Kursy c#

POZIOM 1 – 40 h

 1. Podstawy i cechy języka, środowisko NET – 2 h.
 2. Funkcja Main – 1 h.
 3. Klasy i obiekty – 4 h.
 4. Dziedziczenie i zawieranie – 4 h.
 5. Dziedziczenie a dostęp do składowych – 2 h.
 6. Konstruktory i destruktory – 3 h.
 7. Interfejsy – 4 h.
 8. Typy danych – 1 h.
 9. Składowe statyczne – 2 h.
 10. This i base – odwołania do składowych – 2 h.
 11. Ćwiczenia kształtujące i utrwalające – 15 h.

POZIOM 2 – 40 h

 1. Instrukcje sterujące – 4 h.
 2. Operatory – 1 h.
 3. Stałe, zmienne, konwersje i wyliczenia – 2 h.
 4. Pola – 2 h.
 5. Tablice – 5 h.
 6. Struktury – 2 h.
 7. Ciągi znaków – 3 h.
 8. Metody i właściwości – 3 h.
 9. Indeksatory, delegacje i kolekcje – 3 h.
 10. Typy generyczne – 3 h.
 11. Kowariancja i kontrawariancja – 3 h.
 12. Ćwiczenia kształtujące i utrwalające – 9 h.

POZIOM 3 – 40 h

 1. Platforma .NET – 2 h.
 2. Biblioteka Windows Forms – 13 h.
 3. Podzespoły .NET – 13 h.
 4. Pliki i obsługa strumieni – 7 h.
 5. Obsługa XML – 5 h.