PHP

POZIOM 1 – 40 h

 1. Charakterystyka języka, kompilator a interpreter – 1 h.
 2. PHP a HTML – 1 h.
 3. Instalacja i konfiguracja serwera i interpretera – 3 h.
 4. Architektura client – server – 1 h.
 5. Podstawowe elementy syntaktyki języka – 1 h.
 6. Rzutowanie typów do typu tekstowego – 1 h.
 7. Operatory arytmetyczne, porównania i logiczne – 1 h.
 8. Przesyłanie i wyłuskiwanie danych – 5 h.
 9. Instrukcja warunkowa – 3 h.
 10. Instrukcja wielokrotnego wyboru „switch” – 2 h.
 11. Pętla „for” – 5 h.
 12. Pętla „while” – 4 h.
 13. Tworzenie prostych skryptów po stronie serwera – 10 h.

POZIOM 2 – 40 h

 1. Tablice w PHP – 3 h.
 2. Tablice asocjacyjne i funkcje obsługi tablic – 4 h.
 3. Konstrukcja „foreach” i tablice wielowymiarowe – 3 h.
 4. Funkcje obsługi tekstu – 3 h.
 5. Funkcje, argumenty funkcji, zwracanie wartości – 5 h.
 6. Włączanie zawartości do kodu źródłowego – 3 h.
 7. Obsługa systemu plików – 6 h.
 8. Sesje i ich obsługa – 5 h.
 9. Tworzenie zaawansowanych skryptów po stronie serwera – 8 h.