PowerPoint

Microsoft PowerPoint jest popularnym programem do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzącym w skład pakietu biurowego Microsoft Office.

W programie PowerPoint tekst, grafika, filmy lub inne obiekty są przez użytkownika łączone w slajdy. Slajdy mogą być drukowane lub (znacznie częściej) wyświetlane za pomocą monitora albo rzutnika. Przejścia pomiędzy slajdami, jak również pojawianie się obiektów, można animować na wiele – predefinowanych przez producenta – sposobów.

PowerPoint, jak większość tego rodzaju programów, daje możliwość tworzenia szablonów slajdów (np. slajd tytułowy, slajd typu tabela, slajd tekst i wykres, etc.). Możliwy jest także wybór wzorca slajdów lub jego samodzielne utworzenie, co pozwala na jednolity wygląd wszystkich slajdów. Slajdy mogą być także całkowicie odmienne i nie wiązać się ze sobą wyglądem, jednak taka forma jest rzadko spotykana.

PowerPoint pozwala na korzystanie z obiektów z całego pakietu Microsoft Office, makr i skryptów pisanych w języku Visual Basic.

PowerPoint jest dostępny dla systemów Microsoft Windows oraz Mac OS i szeroko wykorzystywany przez biznesmenów, trenerów, nauczycieli – szacuje się, że około 30 milionów prezentacji jest tworzonych przy pomocy tego oprogramowania każdego dnia.
Microsoft Powerpoint – program kursu (30h)*

1. Podstawowe informacje n/t tworzenia prezentacji multimedialnych:

 • schemat działania prezentacji,
 • różne sposoby zapisu prezentacji.

2. Slajdy:

 • tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów,
 • szablony slajdów,
 • formatowanie tła slajdu.

3. Animacje:

 • przejścia między slajdami,
 • animacje dla elementów slajdu,
 • określanie kolejności animacji elementów slajdu.

4. Tabele i wykresy:

 • tworzenie tabel w programie PowerPoint,
 • wstawianie tabel z pliku programu MS Word,
 • wstawianie tabel z pliku programu MS Excel,
 • formatowanie tabeli,
 • tworzenie wykresów w programie PowerPoint,
 • wstawianie wykresów z arkusza MS Excel,
 • modyfikacja wykresów.

5. Multimedia:

 • wstawianie plików graficznych,
 • umieszczanie na slajdzie plików filmowych,
 • metody wykorzystania plików dźwiękowych.

6. Organizacja prezentacji:

 • Hiperłącza
 • recenzja,
 • komentarze,
 • notatki,
 • drukowanie,
 • materiały informacyjne.

7. Przygotowanie prezentacji do pokazu:

 • próba tempa,
 • narracja,
 • pokaz niestandardowy.

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.