SQL

 1. Budowa tabeli, typy kolumn – 1 h.
 2. Relacyjno – obiektowe bazy danych – 1 h.
 3. Wybór systemu baz danych. Instalacja SZBD – 2 h.
 4. Tworzenie bazy danych i tabeli – 2 h.
 5. Wstawianie danych – 1 h.
 6.  Pobieranie danych – 1 h.
 7. Modyfikowanie danych – 1 h.
 8. Usuwanie danych – 1 h.
 9. Hurtowy import danych – 1 h.
 10. Funkcje SQL – 8 h.
 11. Grupowanie i analiza danych – 5 h.
 12. Klient graficzny SZBD – 4 h.
 13. Interfejs wiersza poleceń – 2 h.
 14. Ćwiczenia kształtujące i utrwalające – 10 h.