Technik informatyk

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Informatyk

Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych Szkoły ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.