Biznesplan

Kurs przeznaczony jest dla każdego, kto chce lub potrzebuje nauczyć się konstruować biznesplan.

Biznesplan to element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych.

Przedstawia analizę stanu obecnego firmy, a także może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców.

Biznesplany mają wiele definicji. Najogólniej rzecz ujmując, jest to średnioterminowy i kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie pisemnej.

Często potrzebny przy zakładaniu firmy, wdrażaniu nowego projektu lub ubieganiu się o kredyt lub dofinansowanie np. z funduszy Unijnych.

Program*:

1. Wybór celu działania jednostki (pomysł na firmę, rodzaj wykonywanej działalności)– możliwości własne a potrzeby rynku (1h).
2. Prawno – organizacyjna charakterystyka przedsięwzięcia (1h).
3. Misja firmy (cele kierunkowe, wartość firmy, segment do którego produkt jest kierowany, stosunek do pracowników i stosunek do otoczenia) (1 h).
4. Profil firmy i jej klientów (miejsce prowadzenia, struktura organizacyjna, rynek działania, charakterystyka jej klientów) (2h).
5. Analiza SWOT (szanse-zagrożenia; silne – słabe strony) (2 h).
6. Sporządzanie planu marketingowego (pomysł na promocje, reklamę, public relations) (2h).
7. Profil organizacyjno – techniczny (program prac inwestycyjnych; wyposażenie w środki trwałe, źródła i warunki zakupu, zużycie materiałów i surowców) (2 h).
8. Planowanie czasowych etapów rozwoju firmy (1h).
9. Wybór i wdrażanie strategii (cele krótko-, średnio- i długoterminowe)(1h).
10. Plan techniczny (tworzenie cennika, utrzymanie jakości, zmiany technologiczne) (2h).
11. Plan finansowy (kalkulacja kosztów początkowych, stałych, zmiennych, źródła finansowania przedsięwzięcia, prognoza sprzedaży, sporządzenie rachunku wyników) (3h).
12. Ocena przedsięwzięcia za pomocą wskaźników ekonomicznych (2 h).

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Ilość osób w grupie: kameralne grupy – ilość miejsc ograniczona.

Czas trwania: 20 h (3 dni ćwiczeniowe)