Księgowość w działalności gospodarczej

Kurs jest skierowany do osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą czyli założyć firmę lub mających taką działalność.

Na kursie dowiedzą się o możliwych do wyboru formach opodatkowania oraz, która jest dla nich najkorzystniejsza.

Uczestnicy kursu nauczą się prowadzić księgowość uproszczoną i rozliczać z ZUSem oraz organami podatkowymi.

Program*:

  1. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (3h).
  2. Ogólne zasady prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa (2 h).
  3. Elementy mające wpływ na rodzaj prowadzonej księgowości przedsiębiorstwa oraz na formy opodatkowania:
    a) księgowość uproszczona (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatkowanie dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatek linowy) (4h),
    b) księgowość pełna -księgi rachunkowe (podatkowanie dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatek linowy , podatek dochodowy od osób prawnych)(6).
  4. Małe przedsiębiorstwa (definiowanie, ulgi i zwolnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej) (2h).
  5. Koszty w działalności gospodarczej (3h).

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Czas trwania kursu: 20 godzin

Kameralne grupy – ilość miejsc w grupie ograniczona.