Płatnik

Kurs obsługi programu Płatnik (do obsługi rozliczeń z ZUS) realizujemy w dwóch wariantach zaawansowania:

 • dla każdego – kurs skierowany do słuchaczy nie orientujących się w zasadach ubezpieczeń społecznych, ale znających podstawy obsługi komputera,
 • dla wtajemniczonych – kurs skierowany do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionu administracyjnego zajmujących się sprawami osobowymi i płacami w jednostce, orientujących się w zasadach ubezpieczeń społecznych oraz znających podstawy obsługi komputera.

Program kursu obsługi programu Płatnik dla każdego*:

 1. Ogólne zasady ubezpieczeń społecznych (6h).
 2. Ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach komputerowych:
  a) utworzenie bazy jednostki w programie płatnik (3h),
  b) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób oraz zgłoszenie innych danych i zmian (3h),
  c) sporządzenie deklaracji miesięcznych wraz z załącznikami (raportami imiennymi o należnych składkach(6h),
  d) wyrejestrowanie z ubezpieczenia pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób (2h).

Program kursu obsługi programu Płatnik dla wtajemniczonych:

 1. Ogólne zasady ubezpieczeń społecznych (powtórzenie materiału opanowanego przez słuchaczy) (2 h).
 2. Ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach komputerowych:
  a) utworzenie bazy jednostki w programie płatnik (3h),
  b) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób oraz zgłoszenie innych danych i zmian (4h),
  c) sporządzenie deklaracji miesięcznych wraz z załącznikami (raportami imiennymi o należnych składkach(8h),
  d) wyrejestrowanie z ubezpieczenia pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób (3h).

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Czas trwania kursu:

W obu wersjach kurs Płatnik trwa po 20 godzin.