Przedstawiciel handlowy

Kurs jest skierowany do osób planujących zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej niezbędnej w pracy przedstawiciela handlowego.

Podstawą programu stanowi opanowanie technik i metod skutecznej sprzedaży.

Uczestnik kursu zdobędzie szczegółową wiedzę, jak również odbędzie ćwiczenia praktyczne związane z następującymi panelami:

  • automotywacja,
  • typologia klientów,
  • zarządzanie czasem przedstawiciela,
  • zamknięcie sprzedaży.

Program kursu *:

1. Zakres obowiązków przedstawiciela handlowego (2h)

a) sprzedaż produktów bądź usług danej firmy,
b) utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi klientami,
c) doradztwo w wyborze produktu bądź usługi,
d) rozpowszechnianie materiałów dla potencjalnych odbiorców.

2. Reklama, promocja i dystrybucja (3h)

a) rodzaje reklam,
b) pojęcie promocji rzeczywistej,
c) marketing MIX ,
d) dystrybucja produktu i usługi,
e) kanały dystrybucji.

3. Pozyskanie klienta, utrzymywanie kontaktów handlowych (5h)

a) telemarketing i skuteczna rozmowa telefoniczna,
b) door-to-door,
c) prospecting,
d) referencje,
e) metody związania klienta z firmą.

4. Techniki i etapy sprzedaży. Sprzedaż w terenie (6h)

a) tradycyjne etapy sprzedaży,
b) model pro kliencki etapu sprzedaży,
c) autodiagnoza mocnych stron i obszarów do rozwoju na każdym z etapów sprzedaży,
d) czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu (motywacja do zakupu, potrzeby ekonomiczne, świadomość potrzeb),
e) wykorzystanie wiedzy o motywach zakupowych i potrzebach Klienta w trakcie rozmowy sprzedażowej,
f) język korzyści. CZK,
g) prezentacja oferty, typy prezentacji: prezentacja według scenariusza, prezentacja ukierunkowana na potrzeby, prezentacja ukierunkowana na problemy),
h) zamykanie sprzedaży,
i) sprzedaż w terenie,
j) różnice w sprzedaży u klienta a w siedzibie firmy.

5. Organizowanie dostaw towarów do klientów (1h)

a) logistyka i terminowość.

6. Marketing wystawienniczy (4h)

a) marketing pośredni i bezpośredni,
b) targi biznesowe, konsumenckie, imprezy wystawiennicze, imprezy typu road show, pokazy indywidualne, imprezy towarzyszące, akcje wprowadzenia na rynek nowych produktów, seminaria lub konferencje branżowe,
c) zabudowa i wyposażenie stoiska oraz środki potrzebne do stworzenia odpowiedniego wizerunku i wzbudzenia zainteresowania wybranych klientów,
d) umiejętność zaplanowania technik bezpośrednich interakcji z klientem.

7. Psychologia sprzedaży (5h)

a) komunikacja międzyludzka,
b) negocjacje i techniki negocjacyjne w sprzedaży,
c) zarządzanie celami,
d) zarządzanie czasem.

8. Obiekcje (4h)

a) zastrzeżenia klientów,
b) zażalenia,
c) reklamacje.

OGÓŁEM: (30h)

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Czas trwania kursu: 30 h

Ilość osób w grupie: Kameralne grupy.