Symfonia

Kurs obsługi programu finansowo-księgowego Symfonia jest skierowany do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionu administracyjnego zajmujących się sprawami finansowymi, księgowością w jednostce, orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera.

Program kursu Symfonia*:

  1. Ogólne zasady rachunkowości (powtórzenie materiału opanowanego przez słuchaczy) (2 h).
  2. Przygotowanie dowodów księgowych do wprowadzenia ich do systemu komputerowego –dekretacja (2 h).
  3. Ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach komputerowych:

a) utworzenie bazy przykładowej jednostki w programie Symfonia (wprowadzenie danych firmy, danych kontrahentów, urzędów skarbowych, ZUSu, utworzenie planu kont, wprowadzenie bilansu otwarcia (4h),
b) ewidencja operacji gospodarczych przykładowej jednostki w programie (4h),
c) prowadzenie rejestru podatku VAT oraz rozrachunków (2h),
d) sporządzenie raportów miesięcznych przykładowej jednostki (wydruk z księgi głównej, zestawienie obrotów i sald, PK) (2h),
e) sporządzanie raportów końcowych przykładowej jednostki (bilans, rachunek strat i zysków (2h),
f) analiza wskaźnikowa wybranych wskaźników ekonomicznych przykładowej jednostki (2h).

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Czas trwania kursu: 20 h.

Kameralne grupy – ilość miejsc w grupie ograniczona.