Zakładanie firmy z sukcesem

Kurs jest skierowany do wszystkich chętnych na założenie własnej firmy i zainteresowanych jej powodzeniem na rynku.

Kursanci dowiedzą się jak, krok po kroku założyć własną firmę oraz poznają podstawy marketingu tak, aby ich firma miała szansę odnieść sukces na rynku.

Program*:

1. Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce – załatwianie formalności (uzyskanie wpisu do działalności gospodarczej lub w krajowym rejestrze sądowniczym, ZUS, Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, uzyskanie zezwoleń, koncesji, Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy, Wydział Ochrony Środowiska), jak działa „jedno okienko”(4h).
2. Rodzaj wykonywane działalności (pomysł na firmę)– możliwości własne a potrzeby rynku (2h).
3. Wybór formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa, a wpływ na obciążenia przedsiębiorstwa kosztami utrzymania i wysokością podatku (4h).
4. Źródła finansowania przedsiębiorstwa (2h).
5. Marketing a reklama (zasady marketingowe, prawa marketingowe, grupa docelowa klientów, koszty marketingu) (6).
6. Współpraca z środowiskiem zewnętrznym (dostawcy, odbiorcy, urzędy administracji państwowej, sąsiedzi i partnerzy biznesowi), public relations (2 h).

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Ilość osób w grupie: kameralne grupy – ilość miejsc ograniczona.

Czas trwania kursu: 20 h.