Barman

Program kursu Barman (45 h)*:

  • podstawy technologii i towaroznawstwa napojów – 10 h,
  • historia napojów mieszanych – 2 h,
  • organizacja baru – 3 h,
  • techniki miksowania – 5 h,
  • technika mieszania napojów zimnych – 10 h,
  • technika mieszania napojów gorących – 10 h,
  • podstawy psychologii – 5 h.

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Czas trwania kursu: 45 h czyli 8 dni ćwiczeniowych

Ilość miejsc w grupie: kameralne grupy – ilość miejsc w grupie ograniczona.