Gotowanie

Program kursu „Gotowanie” (40 h)*:

  • podstawy żywienia człowieka – 8 h,
  • przepisy sanitarne, bhp, p. poż. – 3 h,
  • technologia gastronomiczna – techniki sporządzania,
  • sposoby dekorowania i podawania potraw – 29 h.

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Czas trwania kursu: 7 dni ćwiczeniowych

Ilość miejsc w grupie: maksymalnie 10 osób.