Kelner w szkole policealnej

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wiadomości Ogólne:

Zawód: Kelner 513101

Kwalifikacje: T.9. Wykonywanie usług kelnerskich; T.10. Organizacja usług gastronomicznych

 • Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
 • Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy własne pracowników naukowych ATUT Lider Kształcenia.

Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych.

Opis Kursu:

Kelner zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie, serwuje potrawy i napoje; przygotowuje sale konsumpcyjną do obsługi kelnerskiej, nakrywa stoły z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych (np. kompozycje kwiatowe); udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, wartości odżywczych potraw i technologii ich przyrządzania; doradza odpowiedni asortyment potraw i napojów w zależności od wymagań dietetycznych, przyzwyczajeń i specyfiki kuchni (regionalna, staropolska, innych narodów); przyjmuje i rejestruje zamówienia, pobiera potrawy i napoje z kuchni i bufetów oraz ocenianie ich dekoracji i estetyki;

Praca: Wszystkie zakłady gastronomiczne : restauracje, kawiarnie, hotele. Zawód pożądany we wszystkich krajach UE.

Plan nauczania: forma zaoczna i stacjonarna.

Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin w tym , co najmniej 4 tygodnie w zakładzie gastronomii świadczącym pełny zakres usług kelnerskich

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20 h,
 • PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20 h,
 • JOZ – Język obcy zawodowy – 30 h,
 • KPS – Podstawy komunikacji społecznej – 20 h,
 • OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20 h.

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno – gastronomicznego:

 • Zasady żywienia – 35 h,
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem – 61 h,
 • Maszyny i urządzenia w gastronomii – 35 h.

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.9. Wykonywanie usług kelnerskich:

 • Sporządzanie potraw i napojów – 133 h,
 • Obsługiwanie gości -134 h.

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.10:

 • Organizacja usług gastronomicznych
 • Planowanie usług gastronomicznych – 134 h,
 • Rozliczanie usług gastronomicznych – 133 h.

RAZEM: 775 h.