Kelner

Program kursu Kelner (75 h)*:

  • technologia gastronomiczna (20h),
  • obsługa konsumenta (25 h),
  • ekonomika i organizacja w gastronomii (5 h),
  • towaroznawstwo napojów (10 h),
  • enologia (5 h),
  • sensoryka (5 h),
  • podstawy psychologii (5 h).

*Plan kursu/szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Czas trwania kursu: 12 dni ćwiczeniowych.

Ilość miejsc w grupie: maksymalnie 10 osób.