Organizacja imprez kateringowych

Program kursu Organizacja imprez kateringowych (30 h)*:

  • działalnośc usługowa firmy kateringowej – 3 h,
  • bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy – 3 h,
  • wyposażenie techniczne – 2 h,
  • planowanie i obsługa – 22 h.

*Plan kursu/szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Ilość osób w grupie: maksymalnie 10 osób.

Czas trwania kursu: 30 h czyli 5 dni ćwiczeniowych