Organizacja imprez rodzinnych

Program kursu Organizacja imprez rodzinnych (25h)* :

  • sztuka dekorowania stołu – 5 h,
  • zapiekanki warzywne i mięsne – 10 h,
  • potrawy z makaronów – 10 h.

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Ilość osób w grupie: maksymalnie 8 – 10 osób.

Czas trwania kursu: 25 h (czyli 4 dni ćwiczeniowe).