Organizacja ślubów

Program kursu Organizacja ślubów (40 h)*:

  • ekonomika i organizacja imprez – 2 h,
  • technika pracy biurowej – 3 h,
  • organizacja usług – 10 h,
  • technologia gastronomiczna – 10 h,
  • sztuka zdobienia – 5 h,
  • komunikacja personalna – 5 h,
  • podstawy psychologii – 5 h

*Plan kursu/szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Ilość osób w grupie: maksymalnie 10 osób.

Czas trwania kursu: 40 h (7 dni ćwiczeniowych).