Analiza efektywności różnych działań promocyjnych w Internecie

Proponowane przez Nas kursy to wiedza z zakresu marketingu internetowego podzielona na ośmiogodzinne moduły tematyczne. Moduły można łączyć i po przekroczeniu 30h zajęć otrzymuje się zaświadczenie na druku MEN oraz certyfikat ukończenia kursu z zakresu „Marketingu internetowego”. Po zakończeniu każdego modułu otrzymuje się certyfikat ukończenia danego modułu. Każdy moduł trwa 8h – 1 dzień lub w rozbiciu, zgodnie z preferencjami uczestników.

Można brać udział tylko w jednym lub kilku wybranych modułach. Grupy mogą być na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Program kursów może być zmieniany i dopasowywany do potrzeb i możliwości grupy. Każdy oddział Atut Szkoły może też proponować kursy o podobnej nazwie, ale różniące się programem zajęć.

Tematy poruszane podczas kursu:

  • Badania Internetu.
  • Rynek reklamy internetowej.
  • Wskaźnik CTR.
  • Częstotliwość emisji.
  • Uwarunkowania pomiaru efektywności.
  • Analiza zachowań.
  • Inne mierniki efektywności działań promocyjnych w Internecie.

Do pomiaru efektywności różnych działań promocyjnych w internecie stosowane są cztery podstawowe wskaźniki:

CTR (ang. Click Through Ratió) – określa stosunek ogólnej liczby odsłon banera do liczby odsłon zakończonych akcją „otworzenia” danego banera.
CPC (ang. CostPer Click) – określa koszt wygenerowania jednej reklamy.
CPA (ang. CostPer Adiori) – określa koszt ogólny nakłonienia użytkownika do wykonania pożądanej czynności (zakup produktu itp.).
CR (Comersion Rate) – opisuje jaki procent osób odwiedzających daną witrynę www wykonało poządaną czynność np. zakup produktu.

Internet jest najlepiej, najtaniej i najszybciej mierzalnym medium reklamowym. Dzięki możliwościom technologicznym odpowiednie narzędzia badawcze pozwalają na bieżąco i w krótkim czasie badać skuteczność i skalę oddziaływania prowadzonych działań reklamowych. Żadne z mediów tradycyjnych nie dysponuje takimi możliwościami dotarcia do bardzo wąskiej grupy odbiorców.

Pozwala to nadawcom przekazów reklamowych na skuteczniejsze i bardziej efektywne działania, odbiorcom zaś zapewnia większy komfort obcowania z komunikatami reklamowymi, które pokrywając się z obszarem zainteresowań użytkowników Internetu, znacznie osłabiają funkcję perswazyjną.

żródło: Reklama internetowa. A. Leśniewska