E-mail marketing

Proponowane przez Nas kursy to wiedza z zakresu marketingu internetowego podzielona na ośmiogodzinne moduły tematyczne.

Moduły można łączyć i po przekroczeniu 30h zajęć otrzymuje się zaświadczenie na druku MEN oraz certyfikat ukończenia kursu z zakresu „Marketingu internetowego”. Po zakończeniu każdego modułu otrzymuje się certyfikat ukończenia danego modułu. Każdy moduł trwa 8h – 1 dzień lub w rozbiciu, zgodnie z preferencjami uczestników.

Można brać udział tylko w jednym lub kilku wybranych modułach. Grupy mogą być na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Program kursów może być zmieniany i dopasowywany do potrzeb i możliwości grupy. Każdy oddział Atut Szkoły może też proponować kursy o podobnej nazwie, ale różniące się programem zajęć.

E-mail marketing – forma marketingu bezpośredniego wykorzystująca pocztę elektroniczną jako narzędzie komunikacji. Obejmuje ona analizowanie, planowanie, realizację i kontrolę takich procesów jak:

 • tworzenie i rozbudowa baz adresów e-mail,
 • zarządzanie bazami adresów e-mail,
 • przygotowywanie treści oraz kreacji wiadomości e-mail,
 • wysyłka wiadomości e-mail,
 • obsługa informacji zwrotnych,
 • tworzenie schematów komunikacji wykorzystującej pocztę elektroniczną.

Do podstawowych zadań e-mail marketingu zalicza się budowę lojalności konsumenckiej, tworzenie określonych relacji z odbiorcami, budowę pożądanego wizerunku firmy bądź organizacji, sprzedaż. Najpopularniejszymi narzędziami e-mail marketingu są: newsletter firmowy, biuletyn wewnętrzny, dzienniki elektroniczne, reklamy w wiadomościach e-mail.

Tematy poruszane podczas kursu:

 • E-mail marketing definicje.
 • Tworzenie bazy mailingowej.
 • Zarządzanie bazą mailingową.
 • Zasady tworzenie przekazu e-mailowego (treść, kreacja).
 • Wysyłka wiadomości e-mail i obsługa informacji zwrotnej.
 • Tworzenie schematów komunikacji.