Social Media Marketing

Proponowane przez Nas kursy to wiedza z zakresu marketingu internetowego podzielona na ośmiogodzinne moduły tematyczne. Moduły można łączyć i po przekroczeniu 30 h zajęć otrzymuje się zaświadczenie na druku MEN oraz certyfikat ukończenia kursu z zakresu „Marketingu internetowego”. Po zakończeniu każdego modułu otrzymuje się certyfikat ukończenia danego modułu. Każdy moduł trwa 8h – 1 dzień lub w rozbiciu, zgodnie z preferencjami uczestników.

Można brać udział tylko w jednym lub kilku wybranych modułach. Grupy mogą być na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Program kursów może być zmieniany i dopasowywany do potrzeb i możliwości grupy. Każdy oddział Atut Szkoły może też proponować kursy o podobnej nazwie, ale różniące się programem zajęć.

Social media to rodzaj mediów rozpowszechnianych poprzez interakcję użytkowników ze sobą, stworzone przy wykorzystaniu łatwo dostępnych i skalowalnych technik. Social media wspierają potrzebę interakcji w społeczeństwie wykorzystując techniki osadzone w środowisku WWW do przekształcenia nadawanego w mediach monologu (jeden do wielu) w dialog (wielu do wielu).

Wspierając demokratyzację wiedzy i informacji, przekształcając ludzi z konsumujących treść – w producentów treści. Social Media często określane są mianem user-generated content (UGC) lub consumer-generated media (CGM).

Social media marketing – to termin określający wykorzystanie sieci społecznych, społeczności internetowych, blogów, serwisów wiki lub innego rodzaju kanałów pozwalających na interakcję użytkowników ze sobą – do działań marketingowych lub sprzedażowych. SMM jest tworzeniem treści i jej zewnętrzną promocją treści w obrębie społeczności internetowych.

Tematy poruszane podczas kursu:

  • Social Media definicje.
  • Facebook, Nasza Klasa, Twitter, inne portale społecznościowe, fora i blogi.
  • Potencjał portali społecznościowych.
  • Narzędzia Social Media Marketing.
  • Marketing szeptany.
  • Planowanie, realizacja i efektywność kampanii Social Media Marketing.