Tworzenie firmowych stron internetowych

Proponowane przez Nas kursy to wiedza z zakresu marketingu internetowego podzielona na ośmiogodzinne moduły tematyczne.

Moduły można łączyć i po przekroczeniu 30h zajęć otrzymuje się zaświadczenie na druku MEN oraz certyfikat ukończenia kursu z zakresu „Marketingu internetowego”.

Po zakończeniu każdego modułu otrzymuje się certyfikat ukończenia danego modułu. Każdy moduł trwa 8h – 1 dzień lub w rozbiciu, zgodnie z preferencjami uczestników.

Można brać udział tylko w jednym lub kilku wybranych modułach. Grupy mogą być na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Program kursów może być zmieniany i dopasowywany do potrzeb i możliwości grupy. Każdy oddział Szkoły ATUT Lider Kształcenia może też proponować kursy o podobnej nazwie, ale różniące się programem zajęć.

Użyteczność (ang. usability) – własność produktów decydująca o ich jakości użytkowej. Pojęcie to odnoszone jest najczęściej do interaktywnych urządzeń, aplikacji oraz stron internetowych (jako web usability).

Tematy poruszane podczas kursu:

  • specyfika przedstawiania informacji na stronach www,
  • dzielenie strony na elementy funkcjonalne,
  • projektowanie schematów i mechanizmów nawigacyjnych,
  • planowanie odpowiedniego układu strony głównej,
  • uwzględnienie grupy docelowej przy projektowaniu witryny,
  • testowanie funkcjonalności i działania witryny,
  • zastosowanie stylów CSS.