Geografia

Kurs maturalny z geografii

Na zajęciach będziemy powtarzać materiał programowy z zakresu liceum ogólnokształcącego, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (w zależności do której grupy się zapiszesz) – program zajęć jest zgodny ze standardami wymagań egzaminacyjnych podanymi w informatorach maturalnych.

Nasz program przewiduje:

  • rozwiązywanie zadań testowych – pomoc w kształtowaniu umiejętności technicznych wypełniania tekstu,
  • pomoc w kształtowaniu umiejętności korzystania z materiałów źródłowych tj. teksty, ilustracje, dane statystyczne (tabele, wykresy), mapy, inne teksty źródłowe np. wywiady, listy, fragmenty większych opracowań, ulotki, akty prawne – rozwiązywanie zadań na ich podstawie,
  • ćwiczenie umiejętności pisania rzeczowych, spójnych i krótkich esejów– rzeczowe wyrażanie swoich myśli,
  • ćwiczenia na arkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych,
  • próbny egzamin pisemny.

Cykliczność spotkań pozwoli Ci solidnie i gruntownie usystematyzować najważniejsze aspekty w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z geografii.

Chodzi o to, abyś przystępując do egzaminu maturalnego mógł fachowo wykorzystać wiedzę utrwaloną podczas naszego kursu.