Matematyka

Kurs maturalny z matematyki

Od roku 2010 jest to przedmiot obowiązkowy na maturze.

Na zajęciach będziemy powtarzać materiał programowy z zakresu liceum ogólnokształcącego, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (w zależności do której grupy się zapiszesz) – program zajęć jest zgodny ze standardami wymagań egzaminacyjnych podanymi w informatorach maturalnych.

Nasz program przewiduje:

  • powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działów matematycznych, według programu opracowanego przez nauczyciela,
  • posiadającego wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu uczniów/słuchaczy do matury,
  • przypomnienie pojęć, wzorów i twierdzeń,
  • rozwiązywanie przykładowych zadań matematycznych z wykorzystaniem twierdzeń, wzorów oraz pojęć,
  • ćwiczenia na arkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych, zadania egzaminacyjne będą rozwiązywane na bieżąco oraz szczegółowo omawiane,
  • próbny egzamin pisemny.

Cykliczność spotkań pozwoli Ci solidnie i gruntownie usystematyzować najważniejsze aspekty w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z matematyki.

Chodzi o to, abyś przystępując do egzaminu maturalnego mógł fachowo wykorzystać wiedzę utrwaloną podczas naszego kursu.