Testy egzaminacyjne

Egzamin składa się z dwóch części:

  • ustnej – ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
  • pisemnej – ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W części pisemnej zadania egzaminacyjne zawarte są w arkuszach egzaminacyjnych przygotowanych w porozumieniu z CKE przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Arkusze egzaminacyjne są jednakowe w całej Polsce.

Pliki do pobrania

Poniżej znajdują się pliki z testami egzaminacyjnymi i kluczami odpowiedzi: