Pedicure leczniczy – podologia w praktyce

Zajęcia praktyczne, wykład – kurs odbywać się będzie głównie w formie zajęć praktycznych przeplatanych teorią, kładziony będzie nacisk na zdobycie umiejętności praktycznych, zajęcia przeprowadzone będą dla jednej osoby w gabinecie podologicznym.

Celem kursu jest zdobicie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu podologii – umiejętności pozwalających zapobiegać powstawaniu zmian chorobowych w obrębie stóp oraz planowanie i działanie w przypadku już istniejących dolegliwości.

Korzyści ze szkolenia:

Zdobycie wiedzy dotyczącej zniekształceń, wad oraz zaburzeń funkcji stopy pozwalającej na przeprowadzanie odpowiednich zabiegów na stopach.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie MEN i Certyfikat Atut Szkoły.

Program (15 h)* :

1. Stopa cukrzycowa oraz ostroga piętowa:

 • omówienie zagadnienia stopy cukrzycowej i ostrogi piętowej,
 • zajęcia praktyczne.

2. Modzele, nagniotki, odciski :

 • omówienie zagadnienia,
 • usuwanie modzeli, nagniotków, odcisków,
 • zajęcia praktyczne.

3. Rekonstrukcja paznokci:

 • omówienie zagadnienia,
 • zajęcia praktyczne.

4. Klamry:

 • wskazania do stosowania klamer,
 • zakładanie klamer B/S na wrastające paznokcie,
 • zajęcia praktyczne.

5. Hiperkeratozy:

 • omówienie zagadnienia,
 • usuwanie hiperkeratoz za pomocą skalpela i dłuta,
 • zajęcia praktyczne.

*Plan kursu/ szkolenia może być zmieniony w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Ilość osób w grupie: maksymalnie 8 – 10.

Czas trwania kursu: 30 h. Kurs może być realizowany w systemie dziennym lub zaocznym.