Malowanie i tapetowanie

PROGRAM NAUCZANIA KURSU „MALOWANIE I TAPETOWANIE”

I. Rozkład materiału:

1. Ocena stanu technicznego podłoża i wybór technologii wykonywania prac naprawczo–renowacyjnych.
2. Materiały, narzędzia i sprzęt do naprawy i renowacji.
3. Modernizacja i naprawianie podłoży, usuwanie starych powłok.
4. Nakładanie nowych powłok malarskich i tapet.
5. Wykonywanie ornamentów, napisów, fakturowanie powierzchni.
6. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń, czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne.
7. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i dźwiękowych.
8. Powłoka klejowa, obliczanie zużycia farby, tapety oraz materiałów pomocniczych.
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
10. Przepisy BHP i ppoż na stanowisku pracy.

II. Ćwiczenia:

1. analiza wykonanych robót.

III. Środki dydaktyczne:

1. Filmy dydaktyczne.
2. Przeźrocza.
3. Przykładowe materiały reklamowe.
4. Przykładowe czasopisma i gazety.

IV. Wskazania metodyczne do realizacji programu:

Program obejmuje tematykę dotyczącą terminologii w miarę rozwoju techniki i gospodarki. W wyniku realizacji programu słuchacze powinni posługiwać się podstawową wiedzą w tym zakresie.

Czas trwania kursu: 10 h.

Ilość miejsc w grupie: kameralne grupy – ilość miejsc w grupie ograniczona.