Okresowy przegląd pojazdów

PROGRAM NAUCZANIA KURSU „OKRESOWY PRZEGLĄD POJAZDÓW”

I. Rozkład materiału:

1. Cel obsług technicznych. Naprawa a obsługa:

Rodzaje obsług technicznych.

 • obsługa przedsprzedażna pojazdu,
 • obsługa codzienna pojazdu (OC),
 • obsługa w okresie docierania pojazdu (1500÷3000 km),
 • obsługa okresowa OT1 (1500÷3000 km),
 • obsługa okresowa OT2 (4×OT1),
 • obsługa sezonowa – letnia,
 • obsługa serwisowa pojazdu (najczęściej w punkcie sprzedaży danego modelu),
 • badania techniczne pojazdu (przedłużenie rejestracji, terminu badania).

2. Oleje i płyny eksploatacyjne pojazdu:

 • sprawdzanie poziomu oleju w silniku (codziennie),
 • sprawdzanie poziomu oleju w zespołach (co OT2),
 • wymiana oleju w silniku [(wg wskazań producenta pojazdu od 10000÷30000)km lub co najmniej co 1 rok lub 1,5 roku].

3. Płyn hamulcowy i chłodniczy pojazdu:

 • sprawdzenie testerem jakości płynu hamulcowego,
 • wymiana płynu hamulcowego (wg wskazań producenta lub co 3 lata),
 • sprawdzenie testerem temperatury krzepnięcia płynu chłodniczego,
 • wymiana płynu chłodniczego (wg wskazań producenta lub co 4 lata).

4. Opony pojazdu:

 • utrzymywanie właściwego ciśnienia w ogumieniu,
 • wyważenie kół po każdej zmianie ogumienia,
 • zachowanie warunków bhp przy zmianie kół samochodu,
 • opony letnie,
 • opony zimowe,
 • określenie stanu zużycia opon,
 • koło dojazdowe zamiast typowego koła samochodu,
 • samochody osobowe bez koła zapasowego

5. Oświetlenie pojazdu, obowiązujące i nieobowiązujące światła pojazdu:

 • kiedy jakich świateł używać,
 • zmiana żarówek świateł przednich z ustawieniem świateł reflektorów,
 • zmiana żarówek w samochodzie.

II. Ćwiczenia:

1. Analiza przebiegu przeglądów technicznych pojazdów.
2. Opracowanie planu okresowych OT zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Ocena zmian wartości zmian parametrów określających stan techniczny pojazdu.

III. Środki dydaktyczne:

1. Filmy dydaktyczne.
2. Instrukcje obsługi pojazdów.
3. Przykładowe plany obsługowe.
4. Czasopisma motoryzacyjne.

IV. Wskazania metodyczne do realizacji programu:

Program obejmuje niezbędne czynności obsługowe i kontrolne wybranych zespołów pojazdów. W wyniku realizacji programu słuchacze powinni opanować podstawową wiedzę w zakresie obsług technicznych pojazdów a także poprawnie interpretować wyniki pomiarów.

Czas trwania kursu: 10 h.

Ilość miejsc w grupie: kilkuosobowe grupy – ilość miejsc w grupie ograniczona.