Sprzątanie i zasady higieny w domu

PROGRAM KURSU – „SPRZĄTANIE I ZASADY HIGIENY W DOMU”

I. Rozkład materiału:

1. Rodzaje i typy podłóg – drewniane, sztuczne, ceramiczne, kamienne, dywanowe.
2. Środki chemiczne ich rodzaje i zastosowanie.
3. Podstawowe zasady i metody sprzątania – sanitariaty, powierzchnie szklane, posadzki.
4. Ręczne i maszynowe technologie sprzątania.
5. Rozpoznawanie i charakterystyka zanieczyszczeń.
6. Standardy porządkowo-sanitarne i harmonogram prac.
7. Higiena w kuchni, łazience – szczególnie mycie rąk.
8. Higiena i bezpieczeństwo, jeśli w domu jest małe dziecko.
9. Higiena i bezpieczeństwo , jeśli w domu są zwierzęta.
10. Przepisy BHP w podstawowych procesach sprzątania w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej.

II. Środki dydaktyczne:

1. Filmy dydaktyczne.
2. Przeźrocza.
3. Przykładowe materiały reklamowe.
4. Przykładowe czasopisma i gazety.

III. Literatura:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – R. Maciejewska.
2. Zagrożenia czynnikami biologicznymi – J. Waga.
3. Metody konserwacji drewna – J. Witczak.

Czas trwania kursu: 10 h.

Ilość miejsc w grupie: Kameralne grupy – ilość miejsc ograniczona.