Kursy Krótkie i Hobby

strona8

ATUT Lider Kształcenia – Kursy Krótkie i Hobby

W dobie intensywnych przemian ekonomicznych, kulturalnych i naukowych musimy nieustannie dostosowywać się do ciągłych przeobrażeń. Nasze wykształcenie, jest bazą, ale wymaga kontynuacji i uzupełnienia o nową, aktualną wiedzę.

ATUT Lider Kształcenia – Kursy stworzono w celu kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych.

Do zadań ATUT Lider Kształcenia – Kursy należy podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie nauki uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat ukończenia kursu. Na dokumencie zostaną opisane szczegółowo zagadnienia poruszane w trakcie kursu. Kończący kursy (prowadzone w ramach CS) otrzymają również zaświadczenie na druku MEN (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Zaświadczenie upoważnia kursanta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności, której nauczył się na kursie.

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close