Kursy kwalifikacyjne i zawodowe

strona8

Kursy kwalifikacyjne i zawodowe

Od roku szkolnego 2012/2013 mamy w Polsce możliwość kształcić się w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. W naszych szkołach Kursy kwalifikacji zawodowych prowadzone są według podstawy programowej opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W dobie intensywnych przemian musimy nieustannie dostosowywać się do ciągłych przeobrażeń. Nasze wykształcenie, jest bazą, ale wymaga kontynuacji i uzupełnienia o nową, aktualną wiedzę. Program nauczania ukierunkowany jest na zdobycie umiejętności zawodowych, w konkretnym zawodzie (w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Taki rodzaj nauki szczególnie sprzyja osobom, które pracują i jednocześnie chcą uzupełnić wykształcenie oraz podnosić swoje kwalifikacje. Kursy zawodowe i kwalifikacyjne umożliwiają także założenie działalności związanej z daną dziedziną.

Celem kursów zawodowych jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie nauki uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat ukończenia kursu. Na dokumencie zostaną opisane szczegółowo zagadnienia poruszane w trakcie kursu. Kończący kursy zawodowe (prowadzone w ramach CS) otrzymają również zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Zaświadczenie upoważnia kursanta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności, której nauczył się na kursie.

 

Po szczegóły zapraszamy do sekretariatu.

Poprzez dalsze korzystanie z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close